Formularz reklamacji

Mamy obowiązek dostarczyć Ci produkt wolny od wad, więc jeśli uznasz, że produkt ma wadę, możesz:

  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jak to zrobić?

Powinieneś nas o tym poinformować, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Możesz kontaktować się z nami zarówno pocztą tradycyjną (adres znajdziesz m.in. w stopce sklepu), jak i elektroniczną (sklep@peggylane.pl).


Ustosunkujemy się do składanej przez Ciebie reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nam reklamacji.

Szczegóły dotyczące reklamacji znajdziesz w Regulaminie.

*
*
*
*