Polityka prywatności strony internetowej www.peggylane.pl

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://peggylane.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Edyta Jezierska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Peggy Lane Edyta Jezierska, ul. Heligundy 12 A, 30-398 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzoną przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 6762254825.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszą polityką prywatności, prosimy przesyłać uwagi na adres e-mail: edyta@peggylane.pl

Zasady polityki prywatności:

Dokonując jakiejkolwiek czynności, takiej jak złożenie zamówienia, założenie konta użytkownika, edycja swojego profilu, Administrator gwarantuje, że dane pozostają poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek osobom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane są gromadzone i przetwarzane.

Treści wyświetlane na stronach pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook (likebox) oraz Instagram (instagram feed). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.

Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, w tym z Pixela Facebooka, który śledzi Twoje działania podejmowane na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Wykorzystywanie plików cookies niezbędne jest w celu komfortowego korzystania ze strony.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest Edyta Jezierska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Peggy Lane Edyta Jezeirska, ul. Heligundy 12 A, 30-398 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii , NIP: 6762254825.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 3. prawo do przenoszenia danych,

 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adres edyta@peggylane.pl Odmowa realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej może nastąpić w wypadku, gdy realizacja danego uprawnienia leżałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto użytkownika, złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, skontaktować z nami, odstąpić od umowy, złożyć reklamację, poprosić o wystawienie faktury.

Nasza firma zapewnia poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez RODO.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Kei.pl Sp. z o.o ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, NIP 6792736374 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

 2. Mailerlite, Paupio g. 28, LT, 11341 Vilnius – w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane osób zapisanych do newslettera,

 3. Tax Group Sp. Z o.o. , ul. Karmelicka 39/1, 31-128 Kraków, NIP: 6762489184 – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów sklepu internetowego widoczne na fakturach dokumentujących zakupy dokonane w sklepie, dokumentach zwrotu, umowach.

 4. InPost, Ul. Wielicka 28 30-552 Kraków NIP: 6793087624   – w celu obsługi  i dostarczenia wysłanych paczek .

Wszystkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie Państwa danych osobowych zapewniają wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku założenia konta użytkownika niezbędne jest podanie niezbędnych danych, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło, które mogą ulec późniejszej modyfikacji po zalogowaniu się do konta.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta, którą zawierają Państwo z administratorem na podstawie regulaminu.

Państwa dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta, o której mowa powyżej. W każdym momencie mogą Państwo podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem danych osobowych z bazy.

W przypadku złożenia zamówienia należy podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Dobrowolnie można podać również inne dane. Raz podane dane będą widniały w danym koncie użytkownika, lecz zawsze istnieje możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierana jest na podstawie regulaminu.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegółowe informacje dotyczące zamówienia takie jak data jego złożenia, przedmiot i wartość, wybrany sposób dostarczenia towaru i forma płatności.

Jeżeli podstawą zapłaty jest wystawiona faktura, to dane osobowe przetwarzane w tym celu są w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wystawienia. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji rachunkowo-księgowej, w związku z czym dane będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Jeżeli dochodzi do odstępienia od umowy zawartej na odległość lub złożenia reklamacji dotyczących zakupionych produktów, to musza Państwo zamieścić swoje dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku wypełnienie nas prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.

Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez nas przechowywane.

Newsletter

 Za pośrednictwem strony istnieje możliwość zapisania się do newslettera zawierającego wszelkie wiadomości dotyczące nowości, promocji, oferowanych produktów i usług. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Państwa dane osobowe dotyczące imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest Państwa zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera, którą można w każdej chwili wycofać. Okres niezbędny do przechowywania danych jest określony przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że dokonają Państwo rezygnacji z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy.

Wysyłając do nas jakiekolwiek wiadomości drogą elektroniczną, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie nam swojego adresu e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z nawiązania kontaktu drogą mailową. Natomiast cel przetwarzania danych osobowych to obsługa złożonej korespondencji, która może być przechowywana.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu jak najlepszego z niej korzystania.

Cookies (ciasteczka) to informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają na:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony,

 • pamiętać zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,

 • pamiętać ustawienia strony podczas logowania się do niej,

 • poprawienie szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony,

 • umożliwienie korzystania z funkcji społecznościowych,

 • ulepszenie funkcji dostępnych na stronie,

 • korzystanie z narzędzi marketingowych.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Państwa przeglądarce, a także w zakładce Ustawienia prywatności https://peggy-lane-edyta-jezierska.business.site/ustawienia-prywatnosci/. Wyłączenie plików cookies może powodować jednak trudności w korzystaniu ze strony.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, to są wykorzystywane w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak inne, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Funkcje społecznościowe

Na stronie dostępny jest likebox oraz instagram feed. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe.

Logi serwera

Używanie strony oznacza przesyłanie pytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde pytanie skierowane do serwera zapisywane jest w jego logach.

Logi obejmują m.in. adres IP odwiedzającego, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu ustalenia tożsamości.